Geosonda: Waarom dit softwarepakket een must have is voor elk grondonderzoeksbedrijf

 

Geosonda staat bekend als een geotechnisch bedrijf gespecialiseerd in geotechnisch en milieu hygiënisch in-situ grondonderzoek. Hun sterke reputatie is het resultaat van de nadruk op veiligheid, kwaliteit en klantbegeleiding. Daarnaast bieden ze waardevol toegepast advies aan opdrachtgevers, inclusief begeleiding bij grondonderzoekscampagnes en interpretatie van meetgegevens zoals grondopbouw, parameterbepaling en lengteprofielen.

In onderstaand interview delen Annick van Gansbeke, Project Manager bij Geosonda, en Stijn Huyghe, onafhankelijk geotechnisch expert die met Geosonda een samenwerking heeft, hun ervaringen met CloudPiling en de voordelen die het programma biedt voor hun activiteiten.

Een overzichtelijke database voor efficiënte gegevensverwerking

Waarom heeft Geosonda beslist om samen te werken met CloudPiling?

A: “We hadden nood aan een softwareprogramma dat onze grote input aan gegevens op een overzichtelijke manier kon weergeven. Zo verhogen we onze werkefficiëntie en verminderen we tijdverspilling. De overstap naar CloudPiling bood ons de mogelijkheid om een overzichtelijke database te creëren waarin alle gegevens en mogelijke opmerkingen van voorgaande projecten kunnen worden ondergebracht.”

 

Heeft CloudPiling de communicatie met jullie klanten positief beïnvloedt?

A: “Jazeker! De software biedt zowel voor medewerkers als klanten een heldere en visuele weergave van de nodige gegevens, waardoor het beheer en de verwerking van informatie aanzienlijk verbeterd zijn. Wat nog een voordeel is gebleken voor de klant, is het interactief platform waar ze toegang tot hebben als het rapport verstuurd wordt. Onze klanten kunnen nu bijvoorbeeld gemakkelijk inzoomen op specifieke gegevens en grafieken, wat hun begrip en betrokkenheid vergroot.”

Uniforme rapportage en conformiteit met normen

Hoe heeft CloudPiling bijgedragen aan een uniforme rapportage conform de normen?

S: “CloudPiling biedt een gestandaardiseerde aanpak voor rapportage, wat essentieel is voor zowel interne als externe communicatie. Door deze uniformiteit kunnen risico’s op fouten binnen onze sector geminimaliseerd worden en blijft de kwaliteit van de rapportage verzekerd voor zowel het bedrijf als de klant. Het omarmen van CloudPiling heeft Geosonda in staat gesteld om een meer correcte standaard te vestigen binnen de geotechnische sector. Kortom, jullie software heeft ons geholpen de kwaliteit van de rapportages te verbeteren. Daarnaast verhoogt het ook de betrouwbaarheid en reputatie van het bedrijf.”

 

Is er nog een ander aspect van uw bedrijf dat CloudPiling heeft verbeterd?

A: “Zeker! Een andere concrete verbetering die wij ervaren, is de nauwkeurige koppeling van coördinaten aan specifieke sonderingen. Voorheen was dit echt een tijdrovend en handmatig proces. Bovendien kunnen alle extensies (machineonafhankelijk) ingelezen en verwerkt worden binnen één en dezelfde lay out. Op die manier komt er tijd vrij voor wat er voor ons echt toe doet: het nauwkeurig en aandachtig analyseren van de bodemlagen. CloudPiling draagt dus volgens mij bij aan een consistente en professionele benadering van het werk binnen ons bedrijf.”

A glimpse of the future

Zowel Annick als Stijn benadrukten de waarde van CloudPiling voor de toekomstige groei en ontwikkeling van Geosonda en de geotechnische sector in het algemeen: “De software biedt niet alleen operationele efficiëntie, maar ook een platform voor continue verbetering en innovatie.”

Want to know more?

Curious about this case or would you like to know about what can be done for your company?
Make an appointment now.

  • Baron Ruzettelaan 7 bus 1
  • 8310 Brugge
  • Belgium
  • VAT 0746.725.497

developed with the support of
Flanders Investment and trade