Hoe realiseer je tijdswinst met CP?

Voor een haalbaarheidsstudie dient al het beschikbare grondonderzoek in kaart worden gebracht. Concreet dienen alle sonderingen vanuit DOV alsook de recent uitgevoerde sonderingen verwerkt én geïnterpreteerd te worden.

Traditionele uitvoer

Een medior ingenieur ondersteund door een junior ingenieur werkten twee dagen om deze opdracht uit te voeren.  Zij maken hierbij gebruik van verschillende software pakketten en een Excel spreadsheet.

De totale bruto kost voor de uitvoer op de traditionele manier zijn 16 x (€ 56 + € 38) ofwel € 1504,00.

Efficiënte uitvoer met CP

Met behulp van de software CloudPiling kon de opdracht door een junior ingenieur uitgevoerd worden in 2 werkuren.

De kosten voor de efficiente uitvoer met Cloudpiling zijn 2 x € 38 ofwel € 76,00.

Conclusie

  • Door in te zetten op het gebruik van de juiste software gaan de kosten enorm omlaag (in dit geval ongeveer 95 %). 
  • De vrijgekomen uren kunnen aan andere projecten besteed worden.
  • In een tijd waarin gekwalificeerde technische medewerkers moeilijk te vinden zijn, is dat is het allerbelangrijkste.

Want to know more?

Curious about this case or would you like to know about what can be done for your company?
Make an appointment now.

  • Bruggesteenweg 311A bus 21A
  • 8830 Hooglede
  • Belgium
  • VAT 0746.725.497

developed with the support of
Flanders Investment and trade