Aertssen Group: oplossingsgerichtheid zit in het Van Rooy-DNA

 

De firma Van Rooy-FBT, in 2021 opgenomen in de Aertssen Group, kenmerkt zich door het uitvoeren van een compleet aanbod aan funderings- en beschoeiingstechnieken. Het bedrijf zet dit breed aanbod én zijn sterke know-how in gespecialiseerde machines en grondmechanica in om steeds uitvoeringstechnisch de beste oplossing te kunnen aanbieden bij vaak complexere funderingsprojecten.

Beschoeiingstechnieken Paalfunderingen
Berlinerwanden

Verbuisde CFA-palen

Damwanden

Schroefinjectiepalen

Jetgroutwanden

Micropalen

Soilmixpalenwanden

Jetgroutpalen

Cuttersoilmixwanden

Soilmixpalen

Palenwanden

Grondverdringende schroefpalen

Grondankers

Putfunderingen

Onderschoeiing  

 

Waarom samenwerking met CloudPiling?

  • Het potentieel van de software om snel alternatieven te berekenen zodat steeds de meest economische techniek uitgevoerd wordt. Dit is noodzakelijk wanneer je een ruim aanbod aan gespecialiseerde funderingstechnieken kan uitvoeren. Het feit dat CloudPiling hier een oplossing voor biedt, was cruciaal in het tot stand komen van deze samenwerking.
  • De mogelijkheid om samen te werken met een externe geotechnische consultant én toch 100% inzicht te hebben in het dossier in elke fase van het project.
  • De opbouw van een project geschiedenis (database) waarin alle uitvoeringservaringen worden ondergebracht. Deze kennisverankering is van belang op de lange termijn.
  • Het potentieel om de stap tot een interne studiedienst op termijn mogelijk te maken.

Projecten in de kijker

Hamont-Achel, Slipstraat, Algemene Infrastructuur Ambaro

Het uitvoeringsontwerp van een verankerde onderwaterbetonvloer én water- en grondkerende verankerde CSM-wand die de bouw van een overstort in opdracht van Aquafin mogelijk hielpen maken. Een overstort dient om (pieken in) overtollig rioleringswater af te voeren uit de riolering tijdens hevige of langdurige regenval. Omwille van de specifieke afmetingen van het overstort diende een bouwput te worden gerealiseerd in drie verschillende uitgravingsniveaus. In de diepste van de drie zones bedroeg de uitgraving 9.50m én de waterkering/opwaartse waterdruk 8.25m. Tractebel Engineering uit Hasselt trad op als controlerend studiebureau bij dit project.

 

Sint-Jans-Molenbeek, Scheldestraat, Bouwonderneming Van Poppel

Het uitvoeringsontwerp van een tijdelijk grondkerende verankerde CSM-wand die de realisatie van een parkeergarage bestaande uit twee ondergrondse verdiepingen mogelijk moest maken. Belangrijk aandachtspunt bij deze bouwput was om rekening te houden met verschillende wijzen waarop de aanpalende gebouwen gefundeerd zijn. De CSM-wand werd ook ontworpen om in definitieve fase als fundering dienst te doen voor de zeven bovengrondse verdiepingen waarin 43 appartementen worden gerealiseerd. DS Engineering uit Antwerpen trad op als controlerend studiebureau bij dit project.

 

Antwerpen, Ijzerlaan, Winvest Holding

Het uitvoeringsontwerp van een verankerde onderwaterbetonvloer voor de realisatie van twee ondergrondse parkeerverdiepingen alsook de uitwerking van een conceptuele oplossing voor het funderen van het te realiseren appartementsgebouw. De onderwaterbetonvloer maakte het initieel vooropgestelde funderingsconcept op basis van putfunderingen niet langer uitvoerbaar. In samenspraak met het studiebureau Mertens Werner werd het ontwerp van de kelder en de onderwaterbetonvloer op elkaar afgestemd om finaal zowel een oplossing te kunnen bieden voor de opwaartse waterdruk van 6.20m waterkolom als voor het funderingsvraagstuk.

Enkele foto's

Meer weten?

Ben je benieuwd naar deze case of wil je graag weten wat er voor jouw bedrijf kan?
Maak snel een afspraak.

  • Baron Ruzettelaan 7 bus 1
  • 8310 Brugge
  • België
  • BE 0746.725.497

developed with the support of
Flanders Investment and trade

🎥 Herbekijk de laatste webinar: Soil Investigation Pro

Ontdek het nieuw softwarepakket voor grondonderzoeksbedrijven.

Webinar aanvragen

Webinar aanvragen