Waar BodemBouw al enkele jaren naar op zoek was

 

De firma BodemBouw uit Uden is specialist in uitvoering van CSM-wanden. Het bedrijf onderscheidt zich door hoofdaannemers de mogelijkheid te bieden om de totale bouwkuip (= grondkering, ontgraving, bronnering, verankering, stempeling, bodemafdichting en/of injectie) uit te besteden. Hierbij nemen ze de volledige engineering en werkvoorbereidingen voor hun rekening, met als uitgangspunt om bij elk project op zoek te gaan naar de meest optimale planning en uitvoeringsmethode.

Een specifieke nood

Wat is er nu juist zo specifiek aan de CSM-techniek? Zowel de stijfheid als de doorsnedesterkte worden beïnvloed door de hoeveelheid wapening (staalprofielen of wapeningskorven) in de soilmix-panelen. Daardoor moeten de ingenieurs een stuk meer berekeningen maken om de meest economische oplossing te vinden.

Als specialist in de CSM-techniek ondervond zaakvoerder Oskar de Kok dagelijks de nadelen van de gebruikelijke software die deze tijdrovende problematiek niet kan aanpakken. Daarom ondernam BodemBouw de afgelopen jaren de nodige pogingen bij een aantal softwareleveranciers om hun noden aan te kaarten, maar dit bleef telkens zonder gevolg.

CloudPiling als ideale oplossing

Wanneer we CloudPiling introduceerden bij Oskar de Kok, was hij instant overtuigd dat de software de perfecte oplossing kon bieden om het ontwerpproces van CSM-wanden te optimaliseren. Wat echter niet betekent dat de onderneming onmiddellijk de overstap maakte naar CloudPiling.

Samen met de andere leden van de CUR-commissie heeft Oskar de Kok het Handboek soilmix-wanden "Ontwerp en uitvoering" vorm gegeven. Hierin zijn voor het eerst handvaten, rekenregels enzomeer voor grondkeringen met soilmix-wanden beschreven. Het was dus van groot belang dat BodemBouw bij de overschakeling naar CloudPiling zekerheid had over de correctheid van de berekeningen in de software.
Om de samenwerking vorm te geven gingen we in eerste instantie een engagement aan en stelden we volgende doelstellingen op:

  1. De opstelling van een rapport over de berekening van de buigstijfheid én doorsnedesterkte van CSM-panelen.
  2. De opmaak van een validatierapport omtrent het verenmodel grondkeringen.
  3. De implementatie van de veiligheidsfilosofie voor grondkeringen conform het CUR166/NEN 9997-1-stappenplan.

De rapporten hadden steeds een tweeledig doel. Enerzijds gaven de rapporten meer achtergrondinformatie over de berekeningsmethodieken in de software CloudPiling. Daarnaast toonden we ook via benchmarkberekeningen de correctheid van de software aan. Voor de implementatie van de veiligheidsfilosofie voor grondkeringen conform de Nederlandse richtlijnen, konden we dankzij de input van BodemBouw alles tot een goed einde brengen.

Na het doorlopen van dit traject was het voor BodemBouw duidelijk dat niets hen nog in de weg stond om in Nederland als eerste bouwkuip-specialist met CloudPiling aan de slag te gaan.

Een blik op de toekomst

Bij soilmixing vermengen ze de lokale grond op mechanisch wijze met cement.
De lokale grondgesteldheid heeft hierdoor een sterke invloed op de finale druksterkte van het soilmix-materiaal. Door vanuit een database ondersteunende ontwerpsoftware te werken, kan je op termijn een perfect beeld krijgen van welke druksterkte op welke locatie kan worden gerealiseerd. Door de opbouw van een dergelijke databank kan BodemBouw op lange termijn haar klanten een nog accuratere oplossing bieden voor de bouwkuip-projecten.

Meer weten?

Ben je benieuwd naar deze case of wil je graag weten wat er voor jouw bedrijf kan?
Maak snel een afspraak.

  • Baron Ruzettelaan 7 bus 1
  • 8310 Brugge
  • België
  • BE 0746.725.497

developed with the support of
Flanders Investment and trade

Ook Beeuwsaert Construct koos voor optimalisatie dmv software. 

De totale hoeveelheid materiaal werd met 40% geoptimaliseerd door het concept te wijzigen en de paalpoeren te elimineren.

Lees verder

Lees verder