Willy Naessens: geotechnische ontwerpsoftware besteden we uit. Anders doen we zoveel mogelijk in huis

 

Het gerenommeerd bouwbedrijf Willy Naessens Group focust zich op het principe van verticale integratie of met andere woorden: alle processen worden zoveel als mogelijk in eigen beheer uitgevoerd. Zo beschikken ze over een eigen studiedienst, grondwerkbedrijf, betonfabrieken, montageploegen … Verder zet de onderneming in op diversificatie om voordelige synergieën te realiseren en aan risicospreiding te doen. De keuze voor de aankoop van paalmachines om zelf hun funderingen uit te voeren, past volledig in deze strategie.

Afstappen van tijdrovende Excels

Alles begon met een kennismakende mail waarna de R&D Manager, Wim Moerman, meteen contact opnam met CloudPiling voor een kennismakend gesprek. Hij vond ons product interessant en wilde er meer over weten. Automatisatie in calculaties van diepfunderingen kom je immers niet elke dag tegen. Willy Naessens wilde vooral afstappen van de tijdrovende Excels en onderzoeken of er materiaaloptimalisaties mogelijk waren. Na een eerste meeting was zowel de R&D Manager als stabiliteitsingenieur aangenaam verrast. “Een vernieuwende pragmatische aanpak met vertaalslag naar de uitvoering”, luidt het.

Met één studiecase bleek CloudPiling al terugverdiend

De effectieve cijfermatige win van een nieuwe tool is moeilijk in te schatten op voorhand. Zeker gezien het feit dat Willy Naessens een specialist is in industriële projecten waar de focus eerder ligt op grote hoeveelheden palen met relatief kleinere tonnages dan de complexere en specialistische funderingswerken. De vraag rees dan ook vrij snel of de tool interessant genoeg zou zijn voor hen om aan te schaffen. Om op deze vraag een accuraat antwoord te bieden, hebben we een uitgevoerd project doorgerekend met de software CloudPiling. De snelheid en optimalisatie in beton en staal waren niet te ontkennen.

Resultaten van de studiecase:

  • Zonder wijziging van paaldiameter of paallengte kon de software de wapening bij de horizontaal belaste palen met 18.9% reduceren; 
  • De totale hoeveelheid materiaal werd met 16.0% geoptimaliseerd zonder de paaldiameter te wijzigen; 
  • Specifiek voor de horizontaal belaste palen kon CloudPiling een materiaaloptimalisatie van 28.7% aantonen.

Verbluffende tijdswinst door sonderingen digitaal in te laden

We zoomen in op één feature die voor Willy Naessens uiterst interessant is, namelijk het digitaal inlezen van sonderingen via GEF-files. Voor de samenwerking met CloudPiling ging er veel tijd verloren met het verwerken en interpreteren van sonderingen. Bovendien heeft CloudPiling een link ingebouwd om automatisch de GEF-files bij de sonderingsbedrijven op te vragen. Het kopiëren en plakken van sondeerwaarden en in het slechtste geval, het overtypen van de qc-waardes, behoort hierdoor definitief tot het verleden. Willy Naessens zag zeer snel het potentieel in van deze innovatieve aanpak.

Meer weten?

Ben je benieuwd naar deze case of wil je graag weten wat er voor jouw bedrijf kan?
Maak snel een afspraak.

  • Baron Ruzettelaan 7 bus 1
  • 8310 Brugge
  • België
  • BE 0746.725.497

developed with the support of
Flanders Investment and trade

🎥 Herbekijk de laatste webinar: Soil Investigation Pro

Ontdek het nieuw softwarepakket voor grondonderzoeksbedrijven.

Webinar aanvragen

Webinar aanvragen