Jouw bedrijfsplatform

CloudPiling is ontwikkeld door en voor ingenieurs met als doel aannemers en studiebureaus een betere performance te bieden door repetitieve handelingen vergaand te automatiseren. Hierdoor kan de gebruiker data gestuurde beslissingen nemen.
De tijdrovende berekeningen in meerdere tools, de opmaak en het onderhoud van Excel spreadsheets en het vele werk om rapporten samen te stellen, behoren definitief tot het verleden.

Wij geloven dat geotechniek bij uitstek een ingenieursactiviteit is waar ervaringen verzamelen én beheren van cruciaal belang is om op topniveau te presteren:
De kracht van een database met uitgevoerde projecten
 • Beheer al je projecten en bijhorende projectdocumenten centraal op één locatie.
 • Op basis van het ingevoerd projectadres en de achterliggende coördinaten past CloudPiling de rekenregels van het betreffende land toe.
 • Er wordt op bedrijfsniveau een projectgeschiedenis opgebouwd (database) waardoor het ingenieursteam efficiënt ervaringen kan delen. Bovendien kan je die learnings meenemen voor toekomstige projecten.
De voordelen van een sonderingsdatabank
 • Door de koppeling met de DOV-databank kan snel bestaand grondonderzoek opgehaald worden in de omgeving van jouw project. De sonderingen worden automatisch ingeladen waarna je aan de slag kan in de berekeningsmodule.
 • Andere sonderingen kunnen vlot opgeladen (excel, csv, gef...), geïnterpreteerd (manueel, automatisch of een combinatie) én met elkaar vergeleken worden.
 • Beschik je nog niet over de gef files? CloudPiling scant het opgeladen sonderingsrapport en vraagt automatisch de bestanden op aan het desbetreffende sonderingsbedrijf.
De handigheid van een automatische rapportering en uitdraai van meetstaten
 • De geotechnische adviezen worden automatisch en snel gemaakt op basis van de door jou aangevinkte rubrieken. Zo kan de ingenieur rapporten van 100 pagina’s maken, maar evengoed van 10.
 • Deze kunnen zeer eenvoudig gedeeld worden met externe partijen zonder te exporteren of downloaden.
 • Ook bestaat de mogelijkheid om vlot materiaallijsten per project te exporteren voor kostprijscalculatie, het plaatsen van bestellingen en de logistieke organisatie van de werf.
Integraties
 • CloudPiling kan gekoppeld worden aan een bestaand softwarepakket waardoor bijvoorbeeld project-en klantgegevens automatisch ingevuld worden.

STAP 1: Kies jouw rekenmodules

Kies je modules op bedrijfsniveau en stel je cloud platform samen op basis van je eigen behoeften.

Bearing Capacity - Foundation Piles

Bearing Capacity FOUNDATION PILES

Geotechnical - Foundation Piles

Geotechnical FOUNDATION PILES

Structural - Foundation Piles

Structural FOUNDATION PILES

Bearing Capacity - Retaining Walls & Soil Anchors

Bearing Capacity RETAINING WALLS & SOIL ANCHORS

Geotechnical - Retaining Walls & Soil Anchors

Geotechnical RETAINING WALLS & SOIL ANCHORS

Structural - Retaining Walls & Soil Anchors

Structural RETAINING WALLS & SOIL ANCHORS

Bearing Capacity

Bereken efficiënt het draagvermogen van een zeer complete reeks aan paalsystemen. Op niveau van jouw bedrijfsplatform voorzien we per paalsysteem een standaard set van installatiefactoren zodat je bij elk project opnieuw vlot te werk kan gaan. De beschikbare ATG’s op bedrijfsniveau kunnen ingesteld worden.

De gebruiker kan eenvoudig sonderingsgroepen samenstellen en vlot het aanzetpeil berekenen zowel in trek als druk. Voor trekpalen kunnen eveneens groepseffecten in beschouwing genomen worden. Alle berekeningen worden gevisualiseerd in duidelijke grafieken en conceptuele tekeningen waarvan een export in Excel mogelijk is.

Dankzij deze gestandaardiseerde aanpak kan het draagvermogen van verschillende paalsystemen snel en nauwkeurig berekend worden, wat van groot belang is bij het ontwerp van gebouwen en andere constructies. Met behulp van de visualisaties en de export in Excel kunnen de resultaten eenvoudig gedeeld worden met collega's en opdrachtgevers. Door het gebruik van de Eurocode en de ontwerpnormen van het betreffende land, kunnen de berekeningen bovendien vertrouwd worden uitgevoerd en voldoen aan de vereiste veiligheidsnormen. Kortom, door de gestandaardiseerde en efficiënte aanpak is het berekenen van het draagvermogen van paalsystemen vereenvoudigd geworden zonder aan betrouwbaarheid in te boeten.

Bearing Capacity

Bereken efficiënt het draagvermogen van een zeer complete reeks aan wandsystemen. Op niveau van jouw bedrijfsplatform voorzien we per wandsysteem een standaard set van installatiefactoren zodat je bij elk project opnieuw vlot te werk kan gaan. De beschikbare ATG’s op bedrijfsniveau kunnen ingesteld worden.

De gebruiker kan eenvoudig sonderingsgroepen samenstellen en vlot het nodige aanzetpeil van de wand bepalen. Alle resultaten worden gevisualiseerd in duidelijke grafieken en conceptuele tekeningen waarvan een export in Excel mogelijk is.

Dankzij deze gestandaardiseerde aanpak kan het draagvermogen van verschillende wandsystemen snel en nauwkeurig berekend worden, wat van groot belang is bij het ontwerp van gebouwen en andere constructies. Met behulp van de visualisaties en de export in Excel kunnen de resultaten eenvoudig gedeeld worden met collega's en opdrachtgevers. Door het gebruik van de Eurocode en de ontwerpnormen van het betreffende land, kunnen de berekeningen bovendien vertrouwd worden uitgevoerd en voldoen aan de vereiste veiligheidsnormen. Kortom, door de gestandaardiseerde en efficiënte aanpak is het berekenen van het draagvermogen van wandsystemen vereenvoudigd geworden zonder aan betrouwbaarheid in te boeten.

Geotechnical

Deze module biedt een handige en efficiënte manier om geotechnische berekeningen uit te voeren. Met de mogelijkheid om verschillende belastingscombinaties en grondlagenprofielen in één bewerking te berekenen, kunnen gebruikers snel verschillende alternatieven doorrekenen of controleren om tot het meest economische ontwerp te komen.

Zodra alle randvoorwaarden zijn gedefinieerd, kan in één operatie de grond- en waterdruk, verticale zetting, horizontale vervorming, buigende momenten, dwars- en normaalkrachten berekend worden. Bovendien worden alle resultaten gevisualiseerd in duidelijke grafieken en conceptuele tekeningen die kunnen geëxporteerd worden naar Excel.

Geotechnical

De geotechnische module grondkeringen beschikt net als de klassieke software over alle nodige functionaliteiten om grondkeringen te ontwerpen.

 • Het uitvoeren van evolutieve elastoplastische berekeningen van grondkeringen doorheen alle constructiefasen op basis van het CUR-stappenplan en/of partiële veiligheidsfactoren om dwarskrachten, buigende momenten, anker- en stempelkrachten en horizontale verplaatsingen te bepalen.
 • Het berekenen van actieve- en passieve gronddrukken voor niet-horizontale maaivelden door middel van de methode Culmann.
 • Het toetsen van de gemobiliseerde passieve weerstand.
 • Het toetsen van de Kranz-stabiliteit van een grondankerrij.
 • Het aanmaken van grondlagenprofielen.
 • Een catalogus waarin je alle hangbare staaldoorsnedes terugvindt.

Maar er is meer: extra rekenkracht om de meest economische oplossing te vinden.

 • De nodige ankerlengte automatisch berekenen in functie van de Kranz-stabiliteit (geen tijdrovende deterministische zoekoperatie naar de nodige ankerlengte zoals in de klassieke software).
 • Een catalogus van het ankermateriaal (zelfborende holle staafankers, volle staafankers én strengenankers) met uitvoerbare grondankers.
 • Op basis van de opgegeven waterpeilen én piëzometrische stijghoogtes berekent de software automatisch in functie van het grondlagenprofiel de hydrostatische waterdruk.
 • Het automatisch berekenen van de stijfheid van gekozen structurele elementen (grondkeringen, stempelkaders, ankersystemen, …).
 • Het automatisch aanpassen van het maaiveld in functie van het gewijzigde grondanker én of de stempelkaderniveaus.
 • Het automatisch berekenen én aanpassen van de vrije lengte van grondankers.
 • Het automatisch berekenen van het startpeil van de schachtwrijving.
 • Het ontwerpen van grondankers kan zowel deterministisch als parametrisch.
 • Toetsing van de staalsectie van grondankers conform NBN EN 1993-5 én CUR-166.
 • Berekening van de nodige wortellengte op basis van de nodige geotechnische trekcapaciteit van de grondankers conform het WTCB-rapport 20 én CUR-166.
 • Het berekenen van het verticale gedrag van de grondkering om normaalkrachten én verticale zettingen te begroten.
 • Automatisch het aanzetpeil van grondkeringen bepalen op basis van een eventuele minimale aanzet in waterremmende lagen en het draagvermogen.
 • Het draagvermogen van de grondkeringen rekening houdend met al dan niet plugvorming conform methode De Beer (WTCB-rapport 19/20) én methode Koppejan (NEN 9997-1).
 • Het maken van technische doorsnedetekeningen van de grondkering.

Kortom een software die de ingenieur in staat stelt om het volledige geotechnische én structurele ontwerp van de grondkering in één softwarepakket uit te voeren.

Structural

De doorsnedeverificatie in CloudPiling omvat onderstaande elementen.

 • Een cirkelvormige betondoorsnede gewapend met een wapeningskorf (met mogelijkheid tot schorsen van de wapening in 3 zones), stalen I-profiel of centrale wapeningsstaaf.
 • Een rechthoekige betondoorsnede gewapend met een wapeningskorf (met mogelijkheid tot schorsen van de wapening in 3 zones) of stalen I-profielen.
 • Stalen I-profielen (classificatie van de doorsnede, elastische- en plastisch normaalkracht-buigend moment weerstandsdiagram, catalogus van alle HEA, HEM, HEB én IPE-profielen, het parametrisch berekenen van het meest geschikte profiel).
 • Buisprofielen (classificatie van de doorsnede, elastische- en plastisch normaalkracht-buigend moment weerstandsdiagram, catalogus van alle buisprofielen, corrosie, het parametrisch berekenen van de meest geschikte buis).
 • Damplanken (classificatie van de doorsnede, elastische- en plastisch normaalkracht-buigend moment weerstandsdiagram, catalogus van alle damplankprofielen, het parametrisch berekenen van de meest geschikte damplank).
 • Een (secans)cirkelvormige groutdoorsnede gewapend met een stalen I-profiel, centrale wapeningsstaaf, GEWI-staaf of buisprofiel.
 • Een rechthoekige soilmixdoorsnede gewapend met een wapeningskorf (met mogelijkheid tot schorsen van de wapening in 3 zones) of stalen I-profielen.
 • De doorsnedetoets van zelfborende holle staafankers én GEWI-staven in de toepassing van micropalen of GEWI-palen.

Kortom een zeer compleet aanbod, welke de ingenieur in staat stelt om ongezien snel de nodige structurele controles uit te voeren in functie van de optredende snedekrachten én dit in één operatie over alle belastingscombinaties, grondlagenprofielen en/of constructiefasen heen.

Foundation Piles

De berekeningen kunnen op heden worden uitgevoerd voor volgende paalsystemen:

 • Olivier paal
 • Atlas paal
 • Fundex paal (droog geïnstalleerd)
 • Fundex paal met groutinjectie
 • Micropaal op basis van zelfborende holle staafankers
 • Jetgroutpaal
 • Kelly boorpaal
 • Geheide open stalen buispaal
 • Geheide stalen buispaal voorzien van vastgelaste voetplaat
 • Verbuisde CFA-paal (Continuous Flight Auger)
 • DPA-paal (Drilling Push Aside)
 • Tubex-paal (droog geïnstalleerd)
 • Tubex-paal met groutinjectie
 • Vibro-paal trillend getrokken
 • Vibro-paal geheid getrokken
 • Casing draaipaal (=geschroefde kokerpaal) (droog geïnstalleerd)
 • Casing draaipaal (=geschroefde kokerpaal) met groutinjectie
 • Stalen buispaal inwendig geheid door middel van valhamer
 • Mortelschroefpaal
 • Prefab heipaal
 • De Waal paal
 • Omega paal

Optioneel kunnen ook volgende paalsystemen worden geactiveerd:

 • Compact-paal
 • GEWI-paal
 • Groutinjectiepaal
 • Afgeperste groutinjectiepaal
 • Schroef-injectiepaal

Mis je nog een paalsysteem? CloudPiling staat nooit stil. Contacteer ons én binnenkort komt hierin misschien wel verandering!

Contacteer ons

Retaining Walls and Soil Anchors

De berekeningen kunnen op heden worden uitgevoerd voor volgende wandsystemen/grondkeringen:

 • Berlinerwand
 • Damwand
 • Secanspalenwand
 • Cuttersoilmixwand
 • Jetgroutwand
 • Diep-of slipwand
 • Combiwand

Mis je nog een wandsysteem? CloudPiling staat nooit stil. Contacteer ons én binnenkort komt hierin misschien wel verandering!

Contacteer ons

Overzicht ingebouwde ontwerpnormen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ingebouwde ontwerpnormen.
Deze worden steeds aangepast rekening houdend met de meest recente wijzigingen.

Normen BE NL
GrondlagenprofielenWTCB / ANNEX Eurocode 7NEN 9997-1
DraagvermogenWTCB (Methode De Beer)NEN 9997-1 (Methode Koppejan)
Verticale zettingWTCB
API
Horizontale grond-structuur interactieMénard
CUR166
DoorsnedeberekeningenEurocode 2, 3 en 4
Handboek Soilmixwanden
CUR166
GrondankersEurocode 3 + WTCBCUR166

STAP 2: Bepaal het aantal Engineering en Corporate licenties

Met behulp van een Engineering licentie kan je draagvermogen-, geotechnische en/of structurele berekeningen maken voor paalfunderingen, grondkeringen en ankers. Je beschikt tevens over alle functionaliteiten van de Corporate licentie.

Met een Corporate licentie kan je projecten aanmaken, documentatie opladen, grondonderzoek verwerken, meetstaten raadplegen en rapporten versturen. Alles is mogelijk behalve het effectief maken van berekeningen. Op heden wordt deze licentie hoofdzakelijk afgenomen door volgende rollen: CEO, CTO, administratief bediende, projectleider en werfleider.

STAP 3: Plan je kick-off in

Na goedkeuring van de offerte plannen we de opstart in. Reken op 2 à 4 weken voor de set-up van het bedrijfsplatform. Daarna wordt een halve dag opleiding voorzien in jullie kantoor. That’s it? Inderdaad. Geen lange en complexe implementatiefases waar niemand iets van begrijpt.

Er hoeft ook niets geprogrammeerd te worden bij de users. Onze software is een webapplicatie waardoor je eenvoudig via de website van CloudPiling kan inloggen. Inloggen doe je via Google of Office 365, de beheerder dient hiervoor toestemming te vragen aan de interne IT-dienst.

Interesse?
CloudPiling neemt contact met je op!

Ik wens mij in te schrijven op de nieuwsbrief

 • Baron Ruzettelaan 7 bus 1
 • 8310 Brugge
 • België
 • BE 0746.725.497

developed with the support of
Flanders Investment and trade

🎥 Herbekijk de laatste webinar: Soil Investigation Pro

Ontdek het nieuw softwarepakket voor grondonderzoeksbedrijven.

Webinar aanvragen

Webinar aanvragen