Hoe dit softwarebedrijf met een all-in-one tool ervoor zorgt dat het volle potentieel van ingenieurs wordt benut

Digitalisering binnenbrengen in de traditionele bouwsector is een must. En laat dat net zijn wat softwarebedrijf CloudPiling doet met een tool die repetitieve (reken)processen automatiseert. Zo krijgen ingenieurs meer tijd en ruimte voor concept- en ontwerpwerk en projectopvolging. Niets dan voordelen dus.

Het softwarepakket CloudPiling laat ingenieurs toe dubbel te besparen: op tijd, omdat in een minimum van tijd verschillende opties berekend worden, en op materiaal, omdat de bouwkosten geoptimaliseerd worden. Met deze wereldwijd allereerste SaaS-webapplicatie voor de nichemarkt van diepfundeerders zetten stabiliteitsingenieur Thomas Zwaenepoel en Michelle Vanhove de sector op hun kop, omdat ze radicaal de kaart van digitalisering trekken.

Deze professionele én privépartners startten CloudPiling in mei 2020 op aan de spreekwoordelijke keukentafel, maar intussen werkt het bedrijf vanuit een gloednieuw kantoor, gesteund door vijf medewerkers. Thomas Zwaenepoel pakt de lead inzake development en trends in de geotechnische wereld, terwijl Michelle Vanhove strategisch het verhaal halfjaarlijks uittekent en de lead neemt in de verkoop, marketing en personeel. “Ja, het stuift wel eens tussen ons”, lacht Michelle Vanhove, “maar dat krijg je met sterke karakters. Bovendien komen we op die manier altijd tot het beste resultaat.”

Zichzelf leren programmeren 

“Het idee van CloudPiling ontstond al op mijn eerste dag in het werkveld”, vertelt Thomas Zwaenepoel. “Omdat ik er tot mijn frustratie aan de lijve ondervond welke software bouwkundige ingenieurs maar tot hun beschikking hadden om geotechnische ontwerpen te maken. Echt goede software bleek op dat moment gewoon niet te bestaan, dus besloot ik die dan maar zelf te maken (lacht).” Prompt leerde de ingenieur zichzelf programmeren en werkte maar liefst zeven jaar aan deze oplossing.

"Als bouwkundig ingenieur stond ik tot voor kort zelf in het werkveld
waardoor ik zeer goed weet welke nood onze tool tegemoet komt." 

Die brengt, wereldwijd als eerste, alle rekentools voor (repetitieve) stabiliteitsberekeningen samen in één alomvattende webapplicatie. Mét een vertaalslag naar de uitvoering, want “als bouwkundig ingenieur sta ik met de botten in de modder en weet ik als geen ander aan welke nood de tool tegemoetkomt. Een grote troef aangezien de meeste van die tools door IT’ers of academici worden gemaakt die voeling met de uitvoering missen.”
“Ik had de luxe om vanuit dat werkveld en niet de theorie te kunnen vertrekken. Een heel andere, meer pragmatische benadering: wat heeft de ingenieur op de werf nodig en wat kan ik doen om hem daarin te helpen? Zeker niet evident, omdat je als burgerlijk ingenieur tijdens je opleiding niet leert programmeren. Opeens stond ik met mijn botten dus ook nog eens in de digitale modder (lacht).”
“Ik had nog een laatste duwtje nodig, want heb lang getwijfeld, en dat heeft Michelle gegeven” vertelt Thomas Zwaenepoel. “Ik ben ervan overtuigd dat zowel onze ‘Why’ als ons product sterk is en het verschil maakt. Het zou erg spijtig geweest zijn mocht een dergelijk goed idee, dat effectief toegevoegde waarde levert tot onze economie en maatschappij, niet uitgerold zou worden.” vult Michelle aan.

Automatisatie is het heden

“Eigenlijk was de aanleiding om CloudPiling te bouwen tweeërlei”, gaat Michelle Vanhove verder. “Enerzijds was er inderdaad die frustratie om het gebrek aan juiste software, anderzijds was het ook ontnuchterend om vast te stellen dat bouwkundige ingenieurs zware universitaire studies doen om zich vervolgens in het werkveld bezig te houden met eindeloze, repetitieve berekeningen in Excel. Die kunnen beter geautomatiseerd worden, zodat die ingenieurs meer tijd krijgen om advies te verlenen en concepten uit te denken.”
“Wij zijn er namelijk van overtuigd dat automatisatie door middel van technologie ook in de bouwsector niet de toekomst, maar het heden is. Daarom willen we met onze oplossing het beroep van geotechnische ingenieurs opwaarderen en ze écht het verschil laten maken." 

Letterlijk van hun stoel vallen 

“Dat proberen we vooral door de rol van ingenieur anders in te vullen”, legt Thomas Zwaenepoel uit. “Niet langer iemand die ellenlange berekeningen maakt, maar iemand die zijn bedrijf vooruithelpt door nieuwe en innoverende concepten uit te denken, én door veel meer werk te verzetten in dezelfde tijd, net omdat hij dat rekenwerk niet meer zelf moet doen. Hij kan bijgevolg meer gaan monitoren en data-analist worden van de gemonitorde data, om zo de rekentools bij elk project verder te verfijnen." 

"We werken zeer persoonlijk en op maat van de klant, én we luisteren
effectief naar de noden." 

“Dat vraagt soms nog wat overtuigingswerk, omdat we qua digitale mindset in België nog niet zo ver staan als bijvoorbeeld in Nederland. Dat gezegd zijnde: als we hier bedrijven de mogelijkheden van onze tool aantonen aan de hand van casestudies, dan vallen ze letterlijk van hun stoel (lacht). Zeker als we dan nog eens vertellen dat we het pakket custom made kunnen aanbieden. Die aanpak maakt ons ook atypisch in softwareland: we werken zeer persoonlijk en op maat van de klant, en we luisteren effectief naar de noden.”
“De geotechnische wereld wordt gekenmerkt door een zeer hoge complexiteit. Wij luisteren actief naar de noden van bedrijven om hun digitaal verhaal in kaart te brengen en de transitie gestructureerd te laten verlopen aan de hand van roadmaps. We stellen vast, met ons ervaren team, dat het vaak niet zo complex is om CloudPiling te integreren omdat wij er met een andere bril naar kijken dan de klant zelf. We verkopen onze software ook bewust niet online, we gaan overal persoonlijk langs omdat we begrijpen dat de klant eerst een vertrouwensrelatie wil opbouwen.

Massagewerk van een pionier

“Volgend jaar blijven we focussen op Nederland en België”, antwoordt Thomas Zwaenepoel als we naar de ambities vragen. “Vervolgens zullen we onze pijlen richten op de twee meest progressieve landen wat betreft digitalisering in de bouwsector: het VK en Duitsland. Daar is de weg al wat meer geplaveid, terwijl hier nog massagewerk en geduld nodig is. Maar een nieuw product in een nieuwe markt introduceren is nu eenmaal niet evident. Toch gaan we samen voor hetzelfde doel, gaan we daarbij voluit en omarmen we elk succes, klein of groot. Eigenlijk maken we zo onze droom waar: impact hebben op de innovatieve transitie in de bouwwereld.

  • Baron Ruzettelaan 7 bus 1
  • 8310 Brugge
  • België
  • BE 0746.725.497

developed with the support of
Flanders Investment and trade

Ook Beeuwsaert Construct koos voor optimalisatie dmv software. 

De totale hoeveelheid materiaal werd met 40% geoptimaliseerd door het concept te wijzigen en de paalpoeren te elimineren.

Lees verder

Lees verder